Carme Bosch intervjuas om projektet LIFE SOuRCE i RETEMA

RETEMA, en av de viktigaste spanska tidningarna inom miljötekniksektorn, har gjort en intervju med Carme Bosch som är en av initiativtagarna till LIFE SOuRCE. I intervjun betonar Carme vikten av att sanera förorenad jord för att återställa dess naturliga kapacitet och användbarhet. Hon beskriver också den aktuella utmaningen med PFAS-föroreningar i grundvatten och hur LIFE SOuRCE-projektet syftar till att demonstrera en alternativ kostnadseffektiv lösning som kan underlätta sanering av grundvatten som förorenats av PFAS. Du kan läsa hela artikeln (på spanska) i denna länk: https://www.retema.es/revista-digital/julio-agosto-8

Senaste nyheterna