PFAS kan laka ut från deponier och förorena grundvatten, men...
Vad är PFAS?
...förorenat vatten kan renas med luft!
Läs mer!
...och med växter!
Läs mer!
PFAS kan också förstöras med hjälp av diamanter
Läs mer!
Föregående bild
Nästa bild

Om projektet

LIFE SOURCE är ett europeiskt projekt som fokuserar på demonstration och utvärdering av hållbara on-site saneringstekniker för PFAS-förorenat grundvatten.

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) en grupp industriellt framställda kemikalier som omfattar mer än 5 000 ämnen, varav flera utgör kända risker för människors hälsa och miljön.

Många områden där dessa kemikalier har tillverkats, använts, eller deponerats har visat sig vara förorenade med PFAS. Detta gäller särskilt platser där fluorerade brandsläckningsskum har använts eller områden i anslutning till deponier. Spridning av PFAS från dessa områden sker till både yt- och grundvatten och kan leda till att dricksvattenförsörjningen i området blir hotad.

LIFE SOuRCE syftar till att demonstrera innovativa, kostnadseffektiva och användbara saneringslösningar för PFAS-förorenat grundvatten, till överkomliga kostnader och som täcker ett brett spektrum av förorenade platser med olika egenskaper.

Projektet startade i september 2021 och ska pågå i fyra år.

The remediation technologies