Resultat från LIFE SOuRCE

Information om LIFE SOuRCE:

Presentationer från LIFE SOuRCE:

  • Poster som presenterades på Renare Marks Vårmöte i mars 2023 och AquaConSoil
  • Presentation på konferensen Fluoros 2023
  • Presentation på konferensen Dioxin 2023
  • Workshop i Sverige 2023-11-23
  • För bättre vatten! Inspirationsdagar för arbete med miljögifter. 24-25 januari 2024. 
  • Presentation på Renare Marks Vårmöte 2024
  • Presentation på halvtidsseminarium för LIFE-SOuRCE doktorand

Publikationer från LIFE SOuRCE

  • Namn på dokument – Länk
  • Namn på dokument – Länk
  • Namn på dokument – Länk

Länkar till externa webplatser

Video

Om LIFE SOuRCE projektet:

Video 2

Video 3