Digital workshop på temat ”att rena grundvatten från PFAS” torsdagen 23 november

Den 23 november arrangerar forskare och entreprenörer verksamma inom projektet LIFE SOuRCE en work shop mellan kl 13:00-15:00. Under workshopen kommer möjligheter och utmaningar med de olika LIFE SOuRCE-teknikerna att presenteras och diskuteras: SAFF-tekniken presenteras av Helena Hinrichsen EnvyTech Solutions AB, elektrokemisk oxidation av Lutz Ahrens SLU och Patrik Hollman Nova Diamant AB, samt fytoremediering av Oscar Skirfors SLU.

Workshopen är kostnadsfri. Anmälan sker till Dan Berggren Kleja SGI via epost: dan.berggren.kleja@sgi.se.

Senaste nyheterna