Digital workshop på temat ”att rena grundvatten från PFAS”

Den 23 november arrangerade forskare och entreprenörer verksamma inom projektet LIFE SOuRCE en workshop för att presentera LIFE-SOuRCE:s olika reningstekniker som används i Sverige; SAFF-tekniken, elektrokemisk oxidation och fytoremediering . Preliminära resultat, möjligheter och utmaningar med de olika teknikerna presenterades och diskuterades. Workshopen besöktes av 54 deltagare.

Här nedan hittar du programmet och de presentationer som gavs:

Presentation av projektet LIFE SOuRCE
Dan Berggren Kleja, SGI

Att rena PFAS-förorenat vatten med luft (SAFF)
Helena Hinrichsen, Envytech

Elektrokemisk Oxidation (EO) med diamantelektroder bryter ner PFAS-ämnen
Patrik Hollman Nova, Diamant AB, och Lutz Ahrens, SLU

Att rena PFAS-förorenat lakvatten med växter (Fytoremediering)
Oscar Skirfors, SLU

•Avslutande diskussion
Moderator: Dan Berggren Kleja, SGI

Senaste nyheterna