Elektrokemisk oxidation (EO)

I projektet kommer en process kallad elektrokemisk oxidation att användas. Metoden kallas ibland också Advanced Electrochemical Oxidation (AEO). Vi använder bordopade diamantelektroder som har en unik egenskap som gör det möjligt att sönderdela mycket stabila kemiska föreningar så som PFAS. Sönderdelningen kan ske på grund av att diamantelektroderna har en väldigt hög elektrokemisk potential. Diamanter är också väldigt kemisk stabila vilket gör att de är i det närmaste outslitliga. Processen ger också andra funktioner som nedbrytning av läkemedel, bekämpningsmedel, industriavfall och desinficering av vatten.

Projektets reningstekniker