Nyheter & Event

ESOLVE deltog i COASHIQ:s 115:e möte och tekniska konferens

Den 21 februari anordnade branschorganisationen COASHIQ sitt 115:e möte och tekniska konferens.

COASHIQ är en branschorganisation för den spanska kemibranschen och relaterade …

LIFE-SOuRCE på Inspirationsdagar för arbete med miljögifter

Den 24 januari hölls Inspirationsdagar för arbete med miljögifter i Sverige på temat “För bättre vatten!” Oscar Skirfors, doktorand vid SLU, presenterade …

Spaniens första PFAS sanering avslutas efter ett års lyckad drift

Envytech Solutions AB har, som en del av projektet LIFE Source, utfört rening av kraftigt förorenat grundvatten med hjälp av den innovativa …

Digital workshop på temat ”att rena grundvatten från PFAS”

Den 23 november arrangerade forskare och entreprenörer verksamma inom projektet LIFE SOuRCE en workshop för att presentera LIFE-SOuRCE:s olika reningstekniker som används …

LIFE SPOT-workshopen den 27 oktober

Eurecat kommer att presentera preliminära resultat från LIFE-SOuRCE-projektet vid en workshop den 27 oktober i Nules (Spanien) som arrangeras av LIFE SPOT.…

LIFE SOuRCE på AquaConSoil 2023 i Prag

AquaConSoil är ett av de mest kända vetenskapliga evenemangen där forskare, politiker, beslutsfattare och branschföreträdare delar med sig av sina erfarenheter av …

Anläggande av uttagsbrunnar på Hovgården

Arbetet med att anlägga två uttagsbrunnar vid Hovgårdens avfallsanläggning, utanför Uppsala, har påbörjats. Dessa två brunnar kommer att användas för att pumpa …

Anläggning av fytoremedieringssteget för den svenska piloten

Anläggningen av den svenska piloten har nu påbörjats med bygget av fytoremedierings-steget på Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala. Fytoremediering kommer att användas som …

Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten i Sverige

Den 1 januari 2023 kom en ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då infördes nya gränsvärden för PFAS-ämnen i dricksvatten. Gränsvärdena baseras bland …

LIFE-SOuRCE på Nätverket Renare Marks vårmöte

Hela 562 personer besökte Renare Marks vårmöte i Linköping, som gick av stapeln 22-23 mars och i SGI:s monter var det fullt …