Vi är glada att kunna meddela att LIFE-SOuRCE är värd för en av de tekniska turerna på NORDROCS!

NORDROCS är en internationell konferens som anordnas av organisationerna Nätverket Renare Mark Sverige, MUTKU Finland, ATV Jord og Grunnvann Danmark, Miljøringen Norge. Konferensen syftar till att dela kunskap och främja nya relationer mellan yrkesverksamma inom området förorenade områden i de nordiska länderna och Europa. Konferensen lockar bland annat forskare, konsulter, entreprenörer, laboratorier samt representanter från statliga organisationer och tillsynsmyndigheter.

I år kommer konferensen att hållas den 9-12 september 2024 i Uppsala. Programmet består av tekniska kurser, vetenskapliga presentationer och två studiebesök. Vid ett av dessa besök demonstreras de saneringstekniker för PFAS som vi arbetar med inom LIFE-SOuRCE.

Turen börjar med ett besök i laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala där forskarna som arbetar i LIFE-SOuRCE kommer att presentera resultat och tekniker som används i projektet. Efter lunch blir det ett fältbesök vid Hovgårdens avfallsanläggning, som ligger strax utanför Uppsala. Där driver LIFE SOuRCE ett pilotprojektet för behandling av PFAS-förorenat grundvatten. Under fältbesöket demonstreras LIFE SOuRCE:s behandlingsprocess där vi kombinerar skumfraktionering, elektrokemisk oxidation och fytoremediering.

Mer information och hur du registrerar dig för NORDROCS hittar du på NORDROCS webplats.

Senaste nyheterna