LIFE SPOT-workshopen den 27 oktober

Eurecat kommer att presentera preliminära resultat från LIFE-SOuRCE-projektet vid en workshop den 27 oktober i Nules (Spanien) som arrangeras av LIFE SPOT.

LIFE SPOT (lifespotproject.eu) är ett Life-projekt som syftar till att rena vatten som förorenats av nitrater, bekämpningsmedel och antibiotika för att leverera dricksvatten till människor och boskap. Projektet fokuserar på alternativ teknik som kan användas för vattenhantering i områden med mycket små vattenförsörjningar i Medelhavsområdet.

För mer information om workshopen, som kommer att hållas på spanska, se https://lifespotproject.eu/node/32.

Senaste nyheterna