LIFE SOuRCE på AquaConSoil 2023 i Prag

AquaConSoil är ett av de mest kända vetenskapliga evenemangen där forskare, politiker, beslutsfattare och branschföreträdare delar med sig av sina erfarenheter av hållbar användning och förvaltning av mark, sediment och vattenresurser.

Carme Bosh från Eurecat presenterade resultaten från LIFE SOuRCE:s bänkskaletest som genomfördes förra året under projektets förberedelsefas. Presentationen omfattade lovande resultat från användningen av anjonbytarmassor för separation av PFAS och att de kan regeneras, data över vilken effektivitet som uppnåtts i bänkskale-tester med NOVA Diamants bordopade elektrooxidationscell för att bryta ned och destruera PFAS samt jämförelse av upptagningshastigheter (fytoextraktion) med olika växtarter. Dessutom visade hon preliminära resultat från vid den spanska pilotanläggningen där uppskattningar gjorts på hur snabbt PFAS kan avlägsnas då SAFF-tekniken kombineras med filter bestående av anjonbytarmassor.

Dan Berggren Kleja från Statens geotekniska institut presenterade också en poster med LIFE SOuRCE övergripande projektkoncept, inklusive en grundlig beskrivning av de tekniker som kombineras i de två behandlingsstrategierna som projektet studerar och förväntade resultat och effekter av dessa.

Presentation på AquaConSoil

Senaste nyheterna