Rening med anjonbytarmassor (AEX)

Anjonbytarmassor (Anion Exchange Resins, AEX) har visat sig kunna användas för att rena grundvatten från PFAS. Genom en kombination av jon-, hydrofoba och elektrostatiska interaktioner kan AEX fastlägga olika typer av PFAS ämnen. AEX har visat sig ha högre prestanda än filter som består av granulärt aktivt kol (GAC), eftersom jonbytarmassan kan både uppnå en bättre reningsgrad och vara mindre känslig för organiskt material. Dessutom kan en del av jonbytarmassorna regenereras, medan förbrukade GAC-filter normalt förbränns.

AEX-tekniken kan därför vara en mer kostnadseffektiv teknik för att avlägsna PFAS från förorenat vatten jämfört med GAC. Inom LIFE SOuRCE-projektet kommer vi att testa AEX som ett poleringssteg på grundvatten som redan behandlats med SAFF-tekniken. Målet är att optimera driften av AEX beroende på grundvattnets egenskaper genom att studera olika anjonbytarmassor.

Projektets reningstekniker