Anläggning av fytoremedieringssteget för den svenska piloten

Anläggningen av den svenska piloten har nu påbörjats med bygget av fytoremedierings-steget på Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala. Fytoremediering kommer att användas som ett polersteg för vatten som renats med skumfraktionering. Vattnet kommer att cirkuleras genom den 140 m2 stora bädden som är fylld med en mix av biokol, torv och LECA. De PFAS som finns kvar efter skumfraktioneringen kommer att binda in till det här filtermaterialet, men också tas upp av de över 1600 salixplantor som kommer att växa i bädden. Salixen kommer nu att få växa till sig under en säsong, innan piloten tas i drift, tillsammans med övriga behandlingssteg, i början av 2024.

Grunden läggs för fytoremedieringssteget, tätskiktet hindrar vatten för att infiltrera ner till grundvattnet innan reningen är avslutad.
Bädden fylls med filtersubstratet. Sektionerna med filtersubstrat alterneras med LECA segment för att garantera ett bra flöde genom systemet.
Plantering av Salix, över 1600 sticklingar planteras för fytoremedieringssteget.
Sticklingarna kanske ser små ut nu, men de är beräknade att producera flera ton biomassa under projektperioden.
Fytoremediering kommer att användas som ett poleringssteg efter skumfraktioneringen.
Bädden bevattnas med färskvatten fram till att piloten är helt färdigställd.

Senaste nyheterna