Anläggande av uttagsbrunnar på Hovgården

Arbetet med att anlägga två uttagsbrunnar vid Hovgårdens avfallsanläggning, utanför Uppsala, har påbörjats. Dessa två brunnar kommer att användas för att pumpa upp PFAS-förorenat grundvatten. Det förorenade vattnet kommer att behandlas med skumfraktionering (SAFF) följt av elektrokemisk oxidation, alternativt polering med fytoremediering. Med de 10 meter djupa brunnarna kommer vi att kunna ta ut upp till 3 m3 förorenat vatten per timma för behandling.

Foto: Installation av uttagsbrunnar på Hovgården.

Senaste nyheterna