LIFE-SOuRCE på Inspirationsdagar för arbete med miljögifter

Den 24 januari hölls Inspirationsdagar för arbete med miljögifter i Sverige på temat “För bättre vatten!” Oscar Skirfors, doktorand vid SLU, presenterade de olika teknikerna som används i LIFE-SOuRCE och gav en sammanfattning av de viktigaste resultaten hittills. Se presentationen ca 2 h och 17 min in i detta klipp!

Senaste nyheterna