ESOLVE deltog i COASHIQ:s 115:e möte och tekniska konferens

Den 21 februari anordnade branschorganisationen COASHIQ sitt 115:e möte och tekniska konferens.

COASHIQ är en branschorganisation för den spanska kemibranschen och relaterade sektorer, vars huvudsakliga verksamhet är hantering av industriell säkerhet, arbetshälsa och miljö.

COASHIQ:s möten och tekniska konferenser är ett tillfälle att dela med sig av nyheter och utbyta idéer och förslag med en mängd yrkesverksamma från den kemiska, petrokemiska och farmaceutiska industrin med ansvar inom miljöledning.

I år deltog Joana Baeta, miljötekniker på ESOLVE, tillsammans med David Arias, teknisk chef på företaget, i denna konferens där de presenterade en detaljerad analys av tekniker som kan användas för att rena PFAS. De delade också med sig av praktiska erfarenheter, inklusive en fallstudie kopplad till Life SOuRCE-projektet, den första i sitt slag i Spanien. Fallstudien har ESOLVE genomfört som pilotinstallationer för att undersöka optimal tillämpning i verkliga situationer.

-Samarbetet med olika universitet, forskningsinstitut och teknikföretag gör det möjligt för oss att utöka våra färdigheter och kunskaper om utformning och utvärdering av olika behandlingstekniker, säger Joana Baeta. Spridningen av dessa erfarenheter är grundläggande för oss.

ESOLVE:s presentation är en del av de tekniska konferenser som COASHIQ regelbundet anordnar för alla sina medlemmar, där ämnen av intresse för industriell miljö och riskförebyggande inom den kemiska sektorn diskuteras.

Senaste nyheterna