Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten i Sverige

Den 1 januari 2023 kom en ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då infördes nya gränsvärden för PFAS-ämnen i dricksvatten. Gränsvärdena baseras bland annat på det hälsobaserade riktvärdet för PFAS-4 som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, redovisade 2020.

Livsmedelsverket har sedan 2014 jobbat för att alla kommuner i Sverige ska undersöka om det finns PFAS-ämnen i dricksvattnet och att åtgärda halter som varit för höga. Med de nya gränsvärdena kan kontrollmyndigheterna i framtiden kräva att dricksvattnet ska ha mindre än 4 nanogram per liter dricksvatten och att halter över det måste sänkas.

I Livsmedelsverkets nya föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten finns två gränsvärden för PFAS:

PFAS-4: 4 ng/l

PFAS-21: 100 ng/l

Gränsvärdet för PFAS-4 omfattar de ämnen som ingår i Efsa:s hälsobaserade riktvärde (PFOA, PFNA, PFOS och PFHxS). Gränsvärdet för PFAS 21 omfattar de 20 PFAS-ämnen som anges i Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2020/2184 samt 6:2 FTS.

Gränsvärdena för PFAS måste tillämpas från den 1 januari 2026. Fram till dess gäller en övergångsperiod då gränsvärdena kan användas som riktvärden för när åtgärder behöver vidtas. På Livsmedelsverkets webbplats kan du ladda ner den nya föreskriften LIVSFS 2022:12 och läsa mer.

Senaste nyheterna