Workshop i Manresa

Måndagen den 28:e och tisdagen den 29:e mars 2022 ägde den första workshopen inom LIFE SOuRCE-projektet rum. Workshopen hölls i Eurecats lokaler i Manresa (Katalonien, Spanien). Alla samarbetspartners från Sverige och Spanien deltog. Syftet med mötet var att diskutera kommande och pågående aktiviteter, och följa upp status på de aktiviteter som genomförts under det första halvåret av projektet.

Senaste nyheterna