EO-teknik för desinfektion

Den 14 december presenterade två olika grupper av master-studenter från Uppsala universitet sina projektarbeten om hur EO-tekniken kan användas för desinfektion av vatten. Deras arbete visar på flera möjligheter att använda tekniken både för desinfektion och reduktion av PFAS i vattensystem. Till exempel kan EO-tekniken användas för att desinficera vatten som innehåller legionella, som är typiska mikrober som kan orsaka allvarliga problem (de kan ge upphov till lunginflammation).

Studenternas resultat visar på EO-teknikens många olika användningsområden. Om du vill veta mer om EO-tekniken är du välkommen att kontakta Nova Diamant!

Figur 1. Schematisk illustration över hur PFOS kan brytas ned med hjälp av EO-teknik

Senaste nyheterna