Kick-off möte

Tisdagen den 21 september 2021 var det äntligen dags att sparka igång projektet LIFE SOuRCE! På grund av Covid-19 pandemin hölls kick-off mötet digitalt. Projektet kommer att pågå under fyra år och leds och samordnas av Eurecat.

På mötet presenterades både tekniska och administrativa aspekter inom projektet av Eurecat:s projektledare. Delprojektledarna presenterade innehållet i respektive delprojekt och hur dessa planeras att genomföras. Syftet med mötet var också att planera för projektets första aktiviteter och fatta beslut kring dessa.  

Senaste nyheterna