Skörd på Hovgården

Just nu testas fytoremedieringssteget i mindre skala på Hovgårdens avfallshanteringsanläggning utanför Uppsala. De här mindre försökssystemen används för att utvärdera och optimera  fytoremedieringstekniken innan uppställningen av den kompletta piloten vilken bygger på en kombination av reningstekniker. 

I början av september så var det äntligen dags för den första skörden! Skörden fyller flera funktioner. Den ger oss växtmaterial så att vi kan undersöka PFAS upptaget i växterna samt spridningen av PFAS i de olika växtdelarna. Att skörda vissa växtdelar kan dessutom vara ett sätt för att kontinuerligt avlägsna PFAS från systemet, en teknik som kommer att utvärderas. Slutligen så är det viktigt att ettåriga växter och blad skördas innan hösten för att vi ska kunna beräkna hur mycket växtmaterial som produceras och därigenom sluta systemets massbalans.

Bunkestarr, en av växterna i försöket
Det är viktigt att samla in alla blad innan hösten för att kunna sluta systemets massbalans.
I det småskaliga fytoremedieringsförsöket testas salix, bunkestarr och industriell hampa.
All hampa måste skördas eftersom det är en ettårig växt.
Doktoranden Oscar Skirfors från SLU utförde skörden.

Senaste nyheterna