Studiebesök hos Räddningstjänsten Kristianstad

I november besökte deltagare från LIFE-SOuRCE (Laqua Treatment AB) Räddningstjänsten i Kristianstad. I likhet med många andra räddningstjänster i Europa har här övats med brandskum under många år, vilket har resulterat i att marken och vattnet under övningsplatsen har mycket höga halter av PFOS, vilket också har spridit sig med grundvattenströmmarna. I Kristianstad avslutas nu karakterisering av utbredningen och åtgärdsbehovet.

Utmaningarna är stora då föroreningen finns dold under bland annat byggnader och flera meter ner i marken. Oavsett vilken metod som väljs så måste åtgärderna pågå under många år/decennium framåt, så valet av metod är viktigt med tanke på ekonomin, men också att vattnets karakteristik förmodligen förändras över tid.

Resultaten från LIFE-SOuRCE kommer att vara viktiga vid metodval i Kristianstad.

Senaste nyheterna