Behandling av PFAS-förorenat grundvatten, för första gången i Spanien

I januari påbörjade LIFE-SOuRCE behandlingen av PFAS-förorenat grundvatten på projektets demonstrationsplats i Spanien. ESOLVE, som är ett konsultföretag, och deltagare i LIFE-SOuRCE, inledde då de första testerna med AEX, som ska rena vattnet från dessa fluorerade kemikalier. AEX står för Anion EXchange Resins, som på svenska kallas för anjonbytarmassor. Det är fösta gången i Spanien som ett PFAS-förorenat grundvatten ska renas.

I samarbete med andra LIFE-SOuRCE-kollegor har ESOLVE designat och byggt den första behandlingsenheten i sitt slag i landet. AEX-tekniken bygger på att vatten pumpas genom en anjonbytarmassa som drar till sig negativt laddade joner (som vissa PFAS) och därmed tar bort dem från vattnet. För att minska koldioxidavtrycket från behandlingen drivs systemet med hjälp av solpaneler. Utvärderingen av de första resultaten tyder på att AEX-tekniken är mycket lovande och lämpar sig för att behandla grundvatten från ett verkligt förorenat område.AEX är en av tre tekniker som kommer att kombineras på den spanska demonstrationsplatsen. Genom att använda tre olika tekniker kan behandlingen av det PFAS-förorenade grundvattnet optimeras. Den andra tekniken som kommer att implementeras och testas på platsen är Surface Active Foam Fractionation (SAFF®). SAFF-tekniken tillhandahålls av Envytech Solutions AB (ENVY), som är en svensk saneringsspecialist och deltagare i LIFE-SOurCE-projektet, men själva tekniken är utvecklad och tillverkad av EPOC Enviro Australia. Med hjälp av SAFF-tekniken renas vattnet från långkedjiga PFAS enbart genom tillsats av luft. Inga förbrukningsmaterial behövs och metoden producerar endast en mycket liten mängd avfall, i form av ett PFAS-koncentrat. SAFF-enheten anlände i december till den spanska platsen och kommer att integreras och drivas av ESOLVE i samarbete med ENVY. Den kommer att fungera som ett förbehandlingssteg innan AEX-behandlingen. Den tredje tekniken som tillämpas på den spanska testplatsen kommer att vara elektrokemisk oxidation (EO).

Senaste nyheterna