Besök på Hovgården

Inom projektet LIFE SOuRCE hade de deltagande organisationerna från Sverige Uppsala Vatten och Avfall AB, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), EnvyTech Solutions AB, Laqua Treatment AB, Nova Diamant AB och Statens geotekniska institut (SGI) ett halv-dagsmöte på avfallsanläggningen Hovgården i Uppsala, Sverige.

Mötet inleddes med en guidad tur på anläggningen den 8 november 2021. Mötet inleddes med en guidad tur på Hovgården, med vacker utsikt över omgivningarna från toppen av deponin, och en förevisning av reningsprocessen och de grundvattenbrunnar som finns installerade inom området. Därefter diskuterade deltagarna karakteriseringen av siten, var själva försöken med Surface Active Foam Fractionation (SAFF), elektrokemisk oxidat-ion (EO) och fytoremediering (PHYTO) kan placeras, samt hur drift och validering av de prototyper som ska testas på Hovgården bör utföras.

Senaste nyheterna