LAQ: Laqua Treatment AB

Laqua Treatment AB har utvecklat produkter för hållbar behandling av farligt och vått avfall, med naturliga metoder med Salix i mer än 30 år. Företaget är idag marknadsledande inom EU inom detta område och förutom tillverkning och försäljning har företaget ett mycket nära samarbete med forskarvärlden.

Företaget har utvecklat fytoremedieringstekniker för att sanera lakvatten från deponier, avloppsvatten, slam och jordbruksavfall baserade på Salix. Idag har företaget designat och installerat mer än 500 hektar av bevattningssystem över hela världen för att återvinna avloppsvatten, lakvatten och processvatten.

Inom projektet LIFE-SOuRCE kommer Laqua Treatment AB att designa och leverera pilotsystemet för fytoremediering och fjärrövervaka driften av de svenska pilot-försöken med växter på Hovgården.